KPMG cutting through complexity
Přejít na hlavní navigaci

Jak probíhá výběrové řízení

Máte zájem o zaměstnání v KPMG Česká republika?
Výběrové řízení na studentské i absolventské pozice je shodné. Testujeme v něm dovednosti, které jsou potřebné, abyste obstáli v praxi. Úspěšným uchazečům posíláme nabídky nejpozději následující den!
Co vás čeká?

Vyplníte přihlášku
Nezapomeňte přiložit životopis v českém a anglickém jazyce a motivační dopis.

  • Vyplníte přihlášku
  • Připojíte životopis v českém a anglickém jazyce
  • Napíšete motivační dopis

Vyplnit přihlášku

Pokud budete splňovat kritéria požadovaného profesního profilu, pozveme vás na nejbližší termín prvního kola výběrového řízení, které se skládá z následujících testů:

  • Testy schopností – numerické, analytické a logické úlohy, které si můžete vyzkoušet v mobilní aplikaci Test2Job
  • Test z anglického, případně i německého jazyka
  • Esej v českém a anglickém jazyce

Pokud úspěšně absolvujete testovací kolo, zúčastníte se interaktivní části výběrového řízení, která se skládá z modelových úloh zaměřených na

  • Komunikační dovednosti
  • Vyjednávací schopnosti
  • Schopnost sebeprezentace
  • Týmovou spolupráci

Úspěšní kandidáti z interaktivní části výběrového řízení budou pozváni k pohovoru s manažery a partnery KPMG Česká republika.

Pokud se vám po absolvování pohovorů rozhodneme nabídnout zaměstnání a vy tuto nabídku přijmete, domluvíme si s vámi termín podpisu pracovní smlouvy a vyřízení všech potřebných nástupních formalit. 

Váš nástup do KPMG oslavíme v červnu na tradiční Welcome party na terase naší budovy, kde se seznámíte s novými kolegy a vedením společnosti. Prvních pět týdnů v naší společnosti strávíte na úvodním školení.

Výběrové řízení pro následující rok zahajujeme pravidelně v únoru. Registrovat se můžete vyplněním přihlášky.

Vyplnit přihlášku